Tjänster
  • Att förstå, planera och genomföra ett rehabiliteringsprogram efter en skada är en vetenskap som jag tillsammans med veterinär och ägare ägnar all kraft och energi åt.
  • Att vara hästägare ställer stora krav. Att ha en sjuk häst ställer ännu högre krav, samt att man dessutom behöver kunskap för att kunna ge hästen bästa möjliga chans till läkning. Genom mina år som hästskötare hos bl.a. Stall Goop och travtränare Thomas Uhrberg har jag fått god kunskap om hästens beteende, sjukdomar och skador. Jag har också skapat mig ett betydelsefullt nätverk med veterinärer, massörer, kotknackare, hovslagare etc.
  • Individuellt utformat konvalescens/rehabiliteringsprogram
  • Jag utgår från hästens behov och börjar med att tillsammans med hästägaren och behandlande veterinär utforma rehabiliteringsprogrammet. Vi ser till att hästen får noggrann skötsel, omvårdnad, medicinering samt daglig utevistelse. Foderstaten är välbalanserad mellan kraftfoder och eget torrhö av bästa möjliga kvalitet. Massör finns på plats regelbundet för att gå igenom och följa upp hästarnas kondition och välbefinnande. Allt för att din häst ska få en så kort och bekväm konvalescenstid som möjligt.
  • Självklart kan vi även ta hand om all transport från och till ditt stall runtom i Sverige.